news

น้ำพุพุ่งเป็นชั้น ๆ

December 16, 2019

Laminar Flow Jumping Jets Fountain เป็นศิลปะบนผืนน้ำที่มีเทคโนโลยีสูง มันเป็นน้ำพุที่เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา A ยังคงสามารถคงรูปผลึกไว้ในอากาศได้ A ส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่สาธารณะ